Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Karin Vermulst, KV Coaching & Training, KvK 80426956

Sint Josephstraat 70, 5211NJ Den Bosch,

0620556757, contact@karinvermulst.nl

 

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

 

KV Coaching & Training verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

 

Waarom heeft KV Coaching & Training deze gegevens nodig?

Karin Vermulst verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Voor de inschrijving en het versturen van de inspiratiebrief;
 • Bij het invullen van het contactformulier;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de verbetering van onze diensten.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren? 

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers of andere derden dien worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken helpen ons om onze website te optimaliseren. Je kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Google Analytics

KV Coaching & Training maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe en wanneer gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met begrip van het adres door jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde staten. Wil je hierover meer informatie? Lees dan het privacybeleid van Google via deze link: https://policies.google.com/privacy.

 

MailChimp

Voor het versturen van onze inspiratiebrief maken we gebruik van Mailchimp. Wil je meer informatie hierover? Lees dan het privacybeleid van Mailchimp via deze link: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Hoe wij jouw gegevens beveiligen?

KV Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. De website www.karinvermulst.nl maakt daarom gebruik van een betrouwbare SSL-certificaat om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@karinvermulst.nl.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar contact@karinvermulst.nl.

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 oktober 2020.