Coaching & Training voor werkgevers

Coaching voor bedrijven

Als werkgever heb je als ondernemer, directie, HR en als Manager diverse vraagstukken als het gaat om personeel.
Je vraagt je nu misschien af welke concrete vraagstukken mijn specialisme zijn.

Graag geef ik jou een goed beeld van de vraagstukken waar ik dagelijks mee te maken heb bij het coachen van bedrijven.

 

Vergroten employee experience:

“Hoe krijgen wij als organisatie onze employee experience verbeterd? Zodat we onze medewerkers kunnen binden en nieuwe medewerkers makkelijker kunnen werven. Hoe krijgen we het daarnaast voor elkaar om ons verzuimpercentage te verlagen en een cultuur te creëren waar medewerkers met plezier werken?’’

 

Samenwerking binnen teams verbeteren:

“Hoe kunnen wij binnen onze organisatie nog betere samenwerkingen creëren tussen de verschillende afdelingen waardoor er meer werkplezier ervaren wordt en betere resultaten ontstaan? Samenwerkingen verbeteren met klanten; met als resultaat een verbeterde klanttevredenheid.’’

 

Omgaan met veranderingen binnen onze organisatie:

“Hoe kunnen wij onze medewerkers het beste coachen bij interne veranderingen? Wij merken op dat er onrust en weerstand is. Juist nu willen wij onze medewerkers ondersteunen om goed deze veranderingen te doorlopen. Waardoor we als team sterker worden en hier beter uitkomen!’’

 

Medewerkers in hun kracht zetten:

“Hoe kan ik mijn medewerkers zo in zijn/haar kracht zetten waardoor de medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen? Hierdoor geen vervelende onrust ervaren en echt gaan voor hetgeen dat ze binnen de organisatie willen bereiken. Zonder belemmerende overtuigingen en angsten die hen tegenhoudt te doen wat ze eigenlijk het liefst willen doen. En tenslotte waar ze ook het beste in zijn!”

 

Aanspreekcultuur creëren:

“Hoe kunnen wij met het huidig personeel meer resultaat creëren? Hoe kunnen wij een fijne en goede aanspreekcultuur creëren, zodat medewerkers met de gegeven feedback graag aan de slag gaan. Waardoor we als team meer kwaliteit binnen de gestelde deadline leveren. Met als effect minder stress en meer plezier!”

 

Verschillende generatie medewerkers:

“Hoe kunnen wij als organisatie aan de wensen van de verschillende generaties en onszelf voldoen? Zodat er meer wederzijds begrip ontstaat. Veel millennials vinden coaching en training belangrijk, hoe kunnen wij als organisatie hierin voldoen? Met als resultaat dat ze de juiste balans hebben op de werkvloer en meer werkgeluk ervaren, waardoor salaris minder belangrijk wordt.”

 

Klinken deze vraagstukken voor jou herkenbaar en wil je hierover graag met mij in gesprek?

 

Graag kom ik met jou in contact om te kijken of ik iets voor jou en jouw organisatie kan betekenen. In een persoonlijk gesprek kan ik jou en jullie organisatie beter leren kennen. Hierdoor kan ik mezelf beter inleven in jouw vraagstuk en krijgen we samen inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn van coaching voor jouw bedrijf. Wil je nu mijn werkwijze lezen of later?

ERVARINGEN VAN KLANTEN

Coachen van teams

Het is zinvol als team om samen minimaal 3 teamsessies te ervaren waarin persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk samenkomen. Doordat medewerkers bijvoorbeeld 3 sessies in een korte periode van 6 weken ervaren, zijn medewerkers in de praktijk bewuster bezig met hetgeen dat in de sessie besproken is. In een vervolgsessie wordt kort geëvalueerd hoe de medewerkers de tools en handvatten in de praktijk hebben ervaren. Of daadwerkelijk de concrete afspraken zijn opgevolgd. Hierdoor zijn medewerkers sneller in staat om nieuw gedrag te leren en deze eigen te maken. 

 

Als trainer is het mijn doel om in deze sessies jou en jouw medewerkers te inspireren en te motiveren hun invloed in situaties te vergroten.

Dit creëren we samen! Ik geef jou en jouw medewerkers inzicht, praktische methodieken en tips zodat jullie jezelf beter leren kennen. Jullie groeien en ontwikkelen met als resultaat; meer werkgeluk.

Persoonlijk leiderschap is het onderwerp dat bij het coachen van teams centraal staat! Daarnaast gaan we interactief aan de slag om meer flow op de werkvloer te creëren waardoor jullie samen betere resultaten kunnen bereiken en meer voldoening ervaren. Elkaars kwaliteiten herkennen en waarderen is ook een onderdeel, wanneer jullie dat van elkaar zien ontstaan er betere samenwerkingen. De praktische tools en handvatten in de sessies motiveren medewerkers om het in de praktijk toe te passen.

Wat leveren teamsessies op?

  • Bewustwording van medewerkers; welke invloed zij zelf uit kunnen oefenen in situaties. Dit resulteert in proactieve medewerkers.
  • Meer verbinding tussen de medewerkers binnen de teams; met als effect minder irritaties, meer begrip en betere resultaten.
  • Open gesprekken; waardoor er meer inzichtelijk wordt wat er binnen het team speelt. Met als resultaat concrete vervolgafspraken met elkaar om zaken in de praktijk te verbeteren.
  • Positieve flow ervaringen; zowel op individueel als teamniveau. Concreet betekent dit in staat zijn efficiënter te werken, meer voldoening ervaren, betere resultaten en meer werkgeluk.
  • Nieuwe inzichten op zowel individueel en teamniveau; toepasbaar in het werk- en privéleven van de medewerkers.
Coaching voor bedrijven - Karin Vermulst

Veranderingen in de praktijk

Ik hoor je denken! Ja, hetgeen dat in de teamsessies is afgesproken is in de praktijk soms minder makkelijk uit te voeren. Het is belangrijk om te realiseren dat in de praktijk vaak meer nodig is dan deze teamsessies om daadwerkelijk zaken te kunnen veranderen.

Het komt namelijk regelmatig voor dat er op individueel niveau belemmerende overtuigingen zijn waardoor het voor diegene moeilijk is om op groepsniveau de gemaakte afspraken na te komen. Hierbij een aantal concrete voorbeelden die jou een helder beeld geven van hetgeen ik bedoel.

Praktijkvoorbeelden van belemmerende overtuigingen:

  • Medewerkers vinden het moeilijk om een eigen mening uit te spreken en anderen aan te spreken op hun gedrag.
  • Zij kunnen zichzelf onzeker voelen als ze nieuw gedrag willen vertonen.
  • Medewerkers hebben in de teamsessie het belang van goed communiceren ervaren. In de praktijk vinden ze het moeilijk daadwerkelijk minder te oordelen, meer waar te nemen en geweldloos te communiceren.
  • Ze hebben nog te weinig inzicht of zelfkennis over de persoonlijke belemmerende overtuigingen.
  • Medewerkers weten wat ze willen maar vinden het nog moeilijk om in de praktijk nieuwe patronen aan te maken.

In individuele sessies gaan we samen aan de slag met deze belemmerende overtuigingen.

Persoonlijke coaching

Het meeste resultaat bereik jij wanneer medewerkers de mogelijkheid krijgen om meerdere individuele sessies van een uur te volgen. Zij krijgen dan meer zelfinzicht en daardoor kunnen ze sneller nieuwe positieve patronen maken.

 

In de eerste sessie bepaal ik samen met jouw medewerker naar welk eindresultaat we werken. Na afloop van de sessies krijgt jouw medewerker concrete tips en methodieken mee zodat hij/zij tussen de sessies proactief aan de slag gaat en het toepast in de praktijk.

In de vervolgsessies bespreken we deze ervaringen en sturen we bij waar nodig. 

Mijn ervaring is dat medewerkers door deze werkwijze gemotiveerd worden omdat in de praktijk snel de eerste resultaten zichtbaar worden.

Wat leveren deze persoonlijke sessies op?

Wanneer medewerkers individueel aan de slag gaan leren zij zelf meer invloed uit te oefenen in de praktijk. Uiteraard is het van belang dat de medewerker zelf ook graag aan de slag wil met persoonlijke ontwikkeling. Dan is er een groot resultaat!

De medewerkers die eerder persoonlijke coaching van mij hebben gehad, hebben uiteraard diverse resultaten. Om een keuze te maken of deze individuele sessies iets voor jullie kan zijn realiseer ik me dat jij benieuwd bent naar de mogelijke resultaten.

Enkele resultaten van persoonlijke coaching uit de praktijk:

  • Het zelfinzicht en zelfkennis is vergroot; waardoor zij weten hoe ze zelf dingen anders kunnen doen. Hoe zij hulpbronnen kunnen inzetten om meer in zijn/haar kracht te staan. Hulp kunnen en durven vragen indien nodig.
  • De belemmerende overtuigingen hebben ze omgebogen in positieve overtuigingen; die hen meer zelfvertrouwen en mentale rust geeft. Hierdoor zijn medewerkers in staat zijn/haar invloed in situaties te vergroten en persoonlijke leiderschap te nemen.
  • Nieuwe positieve gewoontes aangeleerd; waardoor de medewerker zijn/haar doelen in de praktijk kan bereiken.
  • De bewustwording in de verschillende communicatiestijlen zijn vergroot; dit inzicht zorgt voor meer begrip, minder irritatie, betere aansluiting in de communicatie met anderen. Met als effect in staat zijn om concretere afspraken met anderen te maken. Er ontstaan betere samenwerking en tot slot een beter resultaat.
  • Het zelfvertrouwen is vergroot; waardoor ze durven te zeggen wat ze willen zeggen en doen wat ze willen doen. Met als resultaat meer rust, werkplezier en betere resultaten op individueel niveau en teamniveau.

 

Deze sessies dragen bij aan goed werkgeverschap. Als werkgever vergroot je jouw impact doordat hetgeen wat jouw medewerkers leren zichtbaar wordt in de praktijk in zowel hun werkleven als in hun privéleven.

Kortom een win-winsituatie voor jou en jouw medewerkers!

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen?

Coaching voor bedrijven - Karin Vermulst